Sağlık

Sağlıkçılar İş Bırakma Eyleminde !

SES, İş Bırakma Eyleminde

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 16 Ağustos itibari ile iş bırakma eylemi düzenleyeceğini açıkladı. SES İzmir Şubesi; 16 Ağustos tarihinde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekimlik girişi önünde saat 11:00’da buluşularak iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

SES İsteklerini Açıkladı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, iş bırakma eylemine dair yayınladıkları bildiride, şu maddeleri beyan etti:

 • Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlensin.
 • Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın,
 • Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın
 • Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın
 • Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler “sağlık hizmetleri sınıfı”na alınsın
 • Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin,
 • Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için “şiddet üreten sağlık sistemi” değişsin. Halk ve emekçiler yararına yeni bir sağlık sisteminin inşası için işkolu emekçileri ve halkın örgütlü yapılarının, hizmetin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma mercilerinde yer alacağı mekanizmalar oluşturulsun.
 • Sağlık ve sosyal hizmetler alanında OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm çalışanlar 4 657/a kapsamına alınsın. Kamu sağlık hizmeti verilen ASM’lerde her türlü giderler devlet tarafından karşılansın,
 • Covid-19 gibi meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılsın,
 • Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın
 • Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personelinin özlük, mali ve sosyal haklarını, bir an önce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğündeki emsali personellere eşitleyin, geçmiş hak kayıplarını acilen telafi edilsin. Sağlık Bakanlığı’nın diğer tüm personellerine sağlanan imkan ve haklardan aynı ve eşit derecede yararlandırılsın.
 • Muayene, tedavide ve ilaçta hiçbir ad altında; katkı, katılım payı, ilave ücret alınmasın.
 • Sağlık hizmetleri ücretsiz olsun. (BSHA – Bilim ve Sağlıklı Haber Ajansı)
  Yeni Mezun Hekim Dr. Sultan Kurt, “Teşekkür Etmiyorum”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu